Laten we gaan voor de Wederopstanding

Gepubliceerd op 9 april 2023 om 14:20

Vandaag vieren wij de Pasen. Volgens de Bijbel is de Pasen het feest ter herdenking van Jezus’s wederopstanding na zijn kruisiging. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.

Ongeacht welke betekenis gegeven is aan de verhalen in de bijbel, zie ik het geschetste leven over Jezus en de anderen niet veel anders dan wat wij meemaken in het dagelijkse leven. Jezus is geboren met een missie, zoals iedere van ons die ook heeft. Tijdens zijn leven op aarde zou Jezus veel tegenstand hebben gehad. De Joodse religieuze leiders erkenden hem niet als Gods Zoon en beschuldigden hem van godslastering. Ze kregen de Romeinse bestuurder zo ver om Jezus te laten kruisigen. Ook werd Jezus verraden door zijn dierbaren, één van zijn discipelen.

In de bijbel worden er natuurlijk niet alle details opgenomen van het dagelijkse leven van Jezus. In het algemeen is te lezen dat Jezus veel moet incasseren. Het leven was voor hem een lijdensweg geweest: door hoe er naar hem gekeken werd en hoe hij behandeld was. Dit terwijl hij gewoon zichzelf wilde zijn. Hij had niemand kwaad gedaan en probeerde het goede te blijven doen. De bijbel heeft de kruisiging van Jezus de volgende betekenis gegeven: de bloed van Jezus reinigt alle gedane zonden.  

Dat Jezus gekruisigd of slecht behandeld was, kan een feit zijn. De betekenis die eraan gegeven wordt is eerder een menselijke interpretatie. Als wij met ons verstand beredeneren, vragen we ons wellicht af: waarom blijft iemand aan iets vasthouden, iets waar ‘niemand’ in wil geloven? Door die vraag wordt de nieuwgierigheid van anderen aangewakkerd, om zich vervolgens ergens in te verdiepen. Jezus kon de anderen enkel zo ver krijgen, door zijn boodschap tot de dag van zijn dood vast te houden en uit te dragen. Hij was trouw aan zijn levensmissie gebleven. Hij week daar niet van af ondanks de vele tegenstanden en teleurstellingen. De wederopstanding daarna zie ik eerder als een symbolisch teken: na de lijdensweg en vele beproevingen kan men ‘opstaan’ als een nieuwe persoon, die nog dichterbij de ‘verlichting’ staat. Het verlichte leven is minder zwaar met bijvoorbeeld meer kennis of meer geluk.

Ons leven is niet veel anders dan dat van Jezus. Hoewel velen nog op zoek zijn naar een missie of doel in het leven, doorlopen alle anderen dezelfde lijdensweg terwijl ze hun missie willen verwezenlijken. Gedurende dat proces ter verwezenlijking komen we mensen tegen die ons niet geloven, of mensen die ons tegenwerken. We worden gedemotiveerd, gekleineerd of bekritiseerd. Wij komen situaties tegen die ons eigen vertrouwen doen afbrokkelen. Op het moment dat wij niet meer in onze eigen missie of boodschap geloven, is het moeilijk te verwachten dat de anderen wel vertrouwen hebben in de uitkomst van onze missie. Uiteindelijk zijn wij zelf diegene die bepalen of onze missie in het leven een werkelijkheid of succes wordt.

Een missie kan abstract klinken, maar kan ook simpel gezien worden als een doel dat men wil nastreven in het leven. Veel mensen wensen bijvoorbeeld rijk te worden. Dan is dat het doel in het leven. Sommige mensen winnen de loterij en hebben in een keer een paar miljoenen extra op de bank. Achter de buitengewoon rijke mensen schuilt er echter een inspirerend verhaal, in ieder geval die uit VS en Azië. De meeste rijkste Europeanen komen al uit een redelijk welgestelde familie, of zijn gewoon erfgenamen.

Uit de top-10 lijst rijkste mensen van Forbes en Bloomberg kunnen wij zien dat het gros van de rijksten in VS en Azië geen gefortuneerde achtergrond hebben. In VS hebben die vaak een gemengde herkomst.  Joodse afkomst komt bijvoorbeeld herhaaldelijk voor. De rijksten uit beide continenten behoren vaak tot de eerste generatie rijken. Dit betekent dat ze op eigen kracht het vermogen hebben opgebouwd. Hun ouders waren arbeiders en hadden thuis niet breed. Of was er sprake van instabiele thuissituatie vanwege omstandigheden. Deze Billionaires hebben een lijdensweg moeten afleggen om tot de hedendaagse positie te komen. Veelal hebben we alleen oog voor het succes, of zijn we jaloers op de prestatie van een andere. We weten echter weinig over hoeveel bloed, zweet en tranen iemand achtergelaten heeft daarvoor.

Welke bijzonderheden delen deze billionaires? Niet iedereen beschikt over een universitaire diploma maar hebben leergierigheid als kenmerk. De meesten zijn aan de onderkant van de samenleving begonnen. Zij zijn pioniers op bepaald vakgebied. Ze hebben ideeën die hun tijd vooruit zijn. Veel houden van lezen. Ze behoren tot het zwarte schaap in de kringen waar zij zich bevinden. Als een rijke persoon zijn ze maatschappelijk betrokken en geven veel aan het goede doel.

Ik heb competente mensen ontmoet of succesvol zien worden zonder een hoge opleiding. Ook heb ik mensen gezien die een universitair diploma hebben maar weinig kunnen. Daarom weet ik dat het bezitten van een papiertje niet allesbepalend is. De eigenschappen van een persoon zeggen al met al veel meer over het potentieel, dan een diploma of cv. Vandaar verbaas ik me niet dat vele rijksten van de wereld schoolverlaters zijn. Gezien die mensen onderaan de maatschappelijke ladder hebben gestaan, kunnen ze goed inleven en helpen de anderen graag wanneer ze daar geld voor hebben. Dit klinkt nogal logisch. Omdat ze ideeën hebben die hun tijd vooruit zijn, is het normaal dat ze het zwarte schaap moeten zijn. Ze zijn immers ‘andersdenkers’. Als ze hun denken ook nog omzetten in daden, dan zwemmen ze tegen de stroom in. Ze moeten dan ‘harder werken’ door de confrontaties. Als een pionier hebben ze niemand wie ze kunnen raadplegen, of van wie ze wat kunnen leren. Het zit voor hen niet anders op dan zelf leren en experimenteren, met vallen en opstaan; naast alle soorten weerstand en tegenwerkingen in de omgeving die ze te maken moeten krijgen. Tijdens het ‘strijden’ krijgen ze wel steeds meer mensen mee die hen willen geloven en ondersteunen, die geraakt zijn door hun gepassioneerde overtuiging en doorzettingsvermogen. Op die manier lukt het de Billionaires uiteindelijk een koninkrijk op te bouwen. Ze zijn succesvol door de eigenschappen waar ze over beschikken, door hoe ze zelf als persoon zijn.

Of we op den duur meer geluk of succes kunnen krijgen na een ‘lijdensweg’, is dus sterk afhankelijk van hoe wij zelf zijn. Als wij halverwege opgeven of ons vertrouwen verliezen, dan blijft de positieve uitkomst vanzelfsprekend helemaal uit. Het is in ieder geval handig om eerst te weten wat je missie of doel is. Want dat kan je lijdensweg moeite waard maken.

Fijne paasdagen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.