Blogs - Op media


Het Westen komt niet af van hun koloniale positie

Langzamerhand besteedt de Nederlandse media minder aandacht aan de oorlog in Gaza. Elke dag gebeurt er weer iets nieuws in Nederland en de rest van de wereld. Het is begrijpelijk dat iets wat geen einde lijkt te hebben, niet continu de interesse van mensen kan vasthouden. Krampachtig proberen de westerse leiders de focus te behouden voor de oorlog die in Oekraïne gaande is.

Lees meer »

Wordt de gerechtigheid altijd gevonden in de rechtspraak?

Na 2,5 jaar mogen alle betrokkenen eindelijk voor de rechter verschijnen. Zoals altijd duurt het lijdende proces voor mensen extra lang in Nederland, door tekortkomingen op institutioneel niveau. Het zijn vooral mensen in een minder machtige positie die moeten lijden. De rechtspraak heeft een monopolistische positie; burgers kunnen niet ‘shoppen’ en moeten dus maar lijden. Wat ook opmerkelijk is, is dat ik tijdens de zittingen bij de rechtbank alleen vrouwelijke rechters heb gezien. Wordt bij de uitspraak wel voldoende rekening gehouden met de perspectieven van de mannelijke kant?

Lees meer »

Angst is een slechte raadgever in internationale betrekkingen

Een nieuwe politieke partij met slechts twee kandidaten van Chinese afkomst op een lijst van 10 kandidaten, geeft direct aanleiding tot onderzoek. Sommigen in Nederland zijn ervan overtuigd dat China en Chinezen niet te vertrouwen zijn. Uiteraard vinden we wat we zoeken. De media of journalisten denken zelf een onafhankelijke rol te hebben in de democratie, terwijl ze steeds vaker voor het karretje worden gespannen. De subjectieve keuze om al dan niet te ‘zoeken’ vergroot continu de blinde vlek van Nederland.

Lees meer »

We zijn goed in het vrij denken binnen hokjes

In het nieuws las ik dat de Nederlandse VVD mogelijk uitgesloten kan worden door Renew Europe vanwege de samenwerking met de radicaal-rechtse partij PVV. Dit vind ik opmerkelijk, vooral omdat liberalen deze polariserende gedachtegang niet horen te hebben. Daarnaast vinden andere EU-lijsttrekkers dat deze kwestie aandacht moet krijgen, puur omdat zij standpunten nodig hebben om zichzelf te verdedigen tijdens de verkiezingen.

Lees meer »

Nederlanders' 'Leap of Faith' brengt de politiek naar een vernieuwend tijdperk

De vier politieke partijen hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Zoals gebruikelijk uiten politici, verschillende sectoren en belangenorganisaties kritiek in de media. Opvallend is echter het gebrek aan positieve geluiden. Zou dit kunnen suggereren dat de opvattingen van de hoogste posities op institutioneel niveau niet overeenkomen met die van de meerderheid van de samenleving? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er helemaal geen positieve feedback is, gezien de gekozen politieke partijen toch een groot deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen.

Lees meer »

TikTok de Zondebok

Opnieuw moet ik constateren dat Europa graag achter de Verenigde Staten aanloopt. Een week geleden kwam vanuit de EU het geluid dat een verbod op TikTok in Europa niet uitgesloten is, vanwege de vermeende gevaren van de 'app'. Persoonlijk vind ik dat alle sociale media-apps potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Waarom wordt dan specifiek de nadruk gelegd op TikTok? Wordt de jeugd wellicht door de politiek misbruikt als een stok om mee te slaan?

Lees meer »

Crises van vandaag en talloze morgens

Het is weer raak. Het personeel van NS heeft opnieuw te maken met misdragende of baldadige jongeren. Deze agressieve gedragingen zijn niet enkel gericht tot de NS of medewerkers van het openbaar vervoer, maar komen overal voor. Zodra jongeren worden aangesproken op hun wet overtredend gedrag, volgen bijt-, schop- en bedreigingsscènes. Er heeft zelfs een incident plaatsgevonden waarbij een poging werd gedaan om een conducteur in brand te steken.

Lees meer »

Groningers hoeven niet omgekocht te worden

Ik was aangenaam verrast door het besluit van de Eerste Kamer om meer tijd te nemen voor de behandeling van de wet die de definitieve sluiting van de gaskraan in Groningen regelt. Het voelde als een teken van onafhankelijkheid van de Eerste Kamer, mogelijk beïnvloed door de verschillende politieke samenstelling in de eerste en tweede kamer.

Lees meer »

Britse of Westerse hypocrisie in het spel?

Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, viel het me op dat er geen daklozen of bedelaars op straat te zien waren. Ik vond het erg fascinerend. Nu, tientallen jaren later, past het straatbeeld meer bij wat ik vroeger had verwacht: er zijn bedelaars en zwervers op straat, in de parkeergarages, en af en toe ook in het openbaar vervoer.

Lees meer »

Het onderwijs omvat meer dan enkel de doorstroomtoets

In het nieuws las ik over de ophef die is ontstaan door de nieuwe doorstroomtoets. Volgens berichten in de krant betwijfelen schoolleiders of de nieuwe toetsmethode betrouwbaar is en of deze daadwerkelijk de kansengelijkheid onder leerlingen vergroot. Op sommige scholen scoren dertig tot vijftig procent van de leerlingen hoger dan verwacht. Een school meldde zelfs dat leerlingen die altijd als kansrijk worden beschouwd, juist een lager advies krijgen.

Lees meer »

Liefde vormt de kern van een gezonde relatie

Het onderwerp ‘femicide' staat opnieuw in de belangstelling van de media. Ik betwijfel of mensen weten wat het woord 'femicide' betekent voordat ze het roepen, en of ze daardoor mogelijk misverstanden verspreiden die het effect van discriminatie op mannen in stand houden. 'Femicide' betekent namelijk: het haatmisdrijf waarbij vrouwen of meisjes in het algemeen systematisch worden vermoord vanwege hun geslacht.

Lees meer »