Wordt de gerechtigheid altijd gevonden in de rechtspraak?

Gepubliceerd op 16 juni 2024 om 16:20

Na 2,5 jaar mogen alle betrokkenen eindelijk voor de rechter verschijnen. Zoals altijd duurt het lijdende proces voor mensen extra lang in Nederland, door tekortkomingen op institutioneel niveau. Het zijn vooral mensen in een minder machtige positie die moeten lijden. De rechtspraak heeft een monopolistische positie; burgers kunnen niet ‘shoppen’ en moeten dus maar lijden. Wat ook opmerkelijk is, is dat ik tijdens de zittingen bij de rechtbank alleen vrouwelijke rechters heb gezien. Wordt bij de uitspraak wel voldoende rekening gehouden met de perspectieven van de mannelijke kant?

Ik begrijp nooit hoe een onderzoek dat plaatsvindt in Nederland zo traag kan verlopen. Personeelstekort en drukte lijken alles te rechtvaardigen. Ik ga ervan uit dat de onderzoekers hoogopgeleid zijn. Ik verwacht dat zij informatie op hoog tempo kunnen verwerken en snel kunnen denken en analyseren. In de huidige tijd, waarin alles snel verandert en gebeurt, kunnen we ons gewoon geen onderzoek veroorloven dat langer dan een jaar duurt. Ik heb ergens gelezen dat AI binnenkort ook een groot deel van (wetenschappelijk) onderzoek kan uitvoeren. Moeten onderzoekers zichzelf niet opnieuw uitvinden?

Persoonlijk wil ik een compliment geven aan de verdachte. Het is duidelijk dat hij veranderd is gedurende deze 2,5 jaar. Ik geloof dat hij de incidenten anders heeft beleefd. Hij is rustig gebleven en heeft niet impulsief vanuit emoties gereageerd. Bij dit soort situaties tussen mannen en vrouwen ligt de waarheid vaak ergens in het midden. Ik vind het moedig van hem dat hij niet heeft toegegeven. Hij is voor zichzelf opgekomen op een nette manier en heeft zijn standpunt gehandhaafd. De betrokken vrouwen komen bij mij niet over als passief, preuts, timide of seksueel geremd. Ook sluit ik niet uit dat in sommige gevallen drugs en alcohol een rol hebben gespeeld. Tijdens de zittingen is zichtbaar dat de verdachte gegroeid is, van een jongen tot een volwassen man.

Wat mij verbaast, is dat de verdachte veroordeeld wordt tot drie jaar gevangenisstraf zonder concrete bewijsmaterialen of getuigen. Bovendien hebben de incidenten plaatsgevonden lang geleden. De betrouwbaarheid van de verklaringen van alle betrokkenen kan in twijfel getrokken worden gezien ons falende geheugen. Ik vraag me af of een gevangenisstraf van drie jaar in verhouding staat tot wat gebruikelijk is in Nederland. Wat ik nu zie, strookt niet met mijn kennis van de rechtspraak. Verschilt het Nederlandse rechtssysteem van het Britse? Ik heb altijd begrepen dat een verdachte het voordeel van de twijfel krijgt als de aanklager niet met overtuigend bewijs of getuigenissen kan aantonen dat de verdachte schuldig is. Als mondelinge verklaringen voldoende zijn, zou iedereen ergens van beschuldigd kunnen worden. Mogelijk wil de rechter met deze straf een signaal afgeven ter afschrikking van toekomstige incidenten. Het lijkt erop dat vrouwen bevoordeeld worden en dat hun positie beschermd wordt.

Er wordt veel nadruk gelegd op de signalen die niet zijn opgemerkt. Velen zijn van mening dat de verdachte de signalen van vrouwen heeft gemist, maar er wordt zelden gesproken over het feit dat vrouwen ook dubbelzinnige signalen kunnen afgeven. Als ik me verplaats in de verdachte, begrijp ik enigszins waarom sommige signalen verwarrend kunnen zijn voor hem. Vanuit zijn achtergrond heeft hij gezien en ervaren hoe vrouwen zich gedragen als ze geen interesse hebben in seks met jan en alleman. Tegelijkertijd heeft de verdachte ook talloze vrouwen ontmoet die hem hebben laten zien dat vrijblijvende seks heel normaal is in Nederland. Deze vrouwen hebben hem verteld dat ze er zelf van genieten, en beweren dat ze op dezelfde manier als mannen over seks denken. Hierdoor is hij oprecht gaan geloven dat deze vrouwen "what you see is what you get" zijn, zonder altijd te beseffen dat niet alle vrouwen authentiek zijn in hun uitingen. De verdachte is gaan geloven dat vrouwen en mannen op dezelfde manier met seks kunnen omgaan, mede door de bevestiging van alle vrouwen met wie hij het bed heeft gedeeld, en de bredere boodschap in de Nederlandse samenleving door de jaren heen.

Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe het gedrag dat in Nederland wordt tentoongespreid, invloed heeft op het wangedrag van sommigen in de samenleving, wat zich onder andere uit in verbale agressie en gewelddadig gedrag. De omgang tussen mensen, ongeacht geslacht, begint altijd met zelfrespect. Als vrouwen hun eigen lichaam en waarde niet kennen of respecteren, kunnen zij niet verwachten dat anderen, inclusief mannen, hun grenzen als eerste zullen bewaken. Alles begint bij onszelf. De verdachte heeft fouten gemaakt door de vervaagde normen en waarden in Nederland. Hij heeft verkeerd gedrag aangeleerd in een ongeschikte omgeving. Een algemeen bekend publiek geheim is ook dat vrouwen soms seks gebruiken als een machtsmiddel om mannen om de vinger te winden, of hun doelen te bereiken.

Deze zedenzaak kan een waarschuwing zijn voor alle mannen. Mannen moeten goed nadenken voordat ze een avontuurtje aangaan, omdat ze achteraf door vrouwen kunnen worden aangeklaagd, bijvoorbeeld als de vrouw te weinig plezier heeft beleefd of als de seks niet heeft geleid tot een vaste liefdesrelatie. Het is nu aan mannen om hun drang te leren beheersen. Deze rechtszaak toont hoe de rechtbank met zulke casussen omgaat. Als een vrouw slechte bedoelingen heeft, kan dit grote gevolgen hebben voor de man. Vooral publieke figuren hebben veel te verliezen.

In Nederland hebben we relatief minder zedenzaken zoals verkrachting, omdat er genoeg vrouwen zijn die zich vrijwillig aanbieden om seks te hebben met mannen. 'One night stands' en 'friends with benefits' zijn genormaliseerd omdat vrouwen het leuk vinden om eraan deel te nemen. Hier hoeven de meeste mannen vrouwen niet te verkrachten. Ze kunnen op datingapps gaan, uitgaan in clubs of afspreken binnen hun eigen vriendenkring en zo al een sekspartner vinden. Mannen hier hebben dus geluk. Ze hoeven weinig moeite te doen om dit te bereiken, mede dankzij geëmancipeerde vrouwen. Ook hoeven ze hun impulsen niet te onderdrukken totdat het te veel wordt en in sommige gevallen overgaan tot wangedrag.

In Azië, zoals in India, komen verkrachtingen veel vaker voor omdat vrouwen daar niet met iedereen naar bed gaan. Anders moeten mannen behoorlijke financiële investeringen doen om een seksmaatje aan zich te binden. Ook zijn mannen eerder geneigd hun vrijgezellenbestaan op te geven omdat er weinig vrijwillige sekspartners beschikbaar zijn. Gewoonlijk wordt aan de lichamelijke behoeften voldaan binnen het huwelijk. Dus 'rijke' mannen trouwen of kopen een seksmaatje. De 'armen', die door niemand gekozen worden als huwelijkspartner, moeten leren zichzelf te beheersen. Anders gaan ze mogelijk over tot daden zoals aanranding en verkrachting als ze de drang niet kunnen onderdrukken.

Dat de verdachte vreemdging, is uiteraard niet juist. Maar wat bezielt al die vrouwen om in te gaan op seksuele avances van een man die een gezin heeft? Kunnen ze zich niet inleven in de situatie van een andere vrouw en de kinderen? Zowel de man als de vrouw hebben hun eigen genot boven het verdriet en de pijn van de vrouw en kinderen geplaatst. Dus het is niet zo dat de verdachte absoluut schuldig is en de vrouwen onschuldig, of andersom. Iedereen heeft bijgedragen aan de incidenten die hebben plaatsgevonden. De gerechtelijke uitspraak geeft slechts de norm aan voor hoe we ons moeten gedragen in de samenleving, maar kan niet bepalen wie gelijk heeft of wat de onbetwistbare waarheid is in deze gebeurtenissen.

Internationaal genieten Nederlandse vrouwen een bepaalde reputatie als het om seks gaat. We zijn "gemakkelijk’ en ‘goedkoop". Ik denk dat veel Nederlandse vrouwen niet zo zwaar tillen aan die kwalificatie. Sommigen zijn juist trots op hun assertiviteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid. Zelfs als dit betekent dat ze soms minder respect krijgen als vrouw. Het heeft trouwens weinig zin om achteraf respect af te dwingen door aangifte te doen. Respect zou er van meet af aan moeten zijn, zonder dat er gênante details openbaar gemaakt hoeven te worden. Hoe dan ook ben ik dankbaar voor de hoeveelheid seksueel geëmancipeerde vrouwen in Nederland. Door hen zijn veel andere vrouwen beschermd tegen mogelijke zedendelicten.

Tot slot hoop ik dat alle betrokkene partijen na de afronding van deze zedenzaak met een schone lei kunnen beginnen. Of de verdachte herenigd kan worden met zijn gezin, hangt af van de emotionele investering die hij ooit heeft gedaan in zijn relatie. Ik hoop van harte dat hij de onvoorwaardelijke liefde terug kan winnen die zijn partner altijd voor hem heeft gehad. Hoewel het nu lijkt alsof hij alles heeft verloren, heeft hij in het verleden bewezen vanuit het niets weer op te kunnen staan. Dit zou hij zeker opnieuw kunnen doen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.