Mijn BLOG(S)

Meer blogs lezen (in categorieën)? Klik hier.

Juli 2024

Blijven vliegen na MH17

Via de media heb ik de herdenking van MH17 kunnen volgen. Het was echt prachtig georganiseerd. De toespraak van onze nieuwe premier was mooi en ontroerend. Al die kleine details maakten de herdenkingsceremonie memorabel.

Lees meer »

Het Westen komt niet af van hun koloniale positie

Langzamerhand besteedt de Nederlandse media minder aandacht aan de oorlog in Gaza. Elke dag gebeurt er weer iets nieuws in Nederland en de rest van de wereld. Het is begrijpelijk dat iets wat geen einde lijkt te hebben, niet continu de interesse van mensen kan vasthouden. Krampachtig proberen de westerse leiders de focus te behouden voor de oorlog die in Oekraïne gaande is.

Lees meer »
Juni 2024

Personeelstekort is een zorg voor het personeel zelf (deel 2)

Tot nu toe lijken de verantwoordelijken zich voornamelijk te richten op het al dan niet invullen van posities, zonder oog te hebben voor de mens achter deze posities. Een medewerker is immers meer dan alleen een 'poppetje'; het gaat om een individu met unieke vaardigheden, motivaties en potentieel. De aanwezigheid van een medewerker garandeert niet automatisch dat het werk goed wordt gedaan, net zoals het ontbreken van een medewerker niet betekent dat er niets meer mogelijk is. In de bedrijfsvoering zijn er tal van andere knoppen om aan te draaien dan alleen financiële middelen. Succes hangt vaak af van een combinatie van verschillende factoren. De huidige aanpak lijkt te veel uit te gaan van een rechtlijnige benadering, wat zelden leidt tot bevredigende resultaten als het om mensen gaat.

Lees meer »

Personeelstekort is een zorg voor het personeel zelf (deel 1)

Het fenomeen van personeelstekort wordt vaak te pas en te onpas gebruikt door verantwoordelijken binnen organisaties om hun eigen tekortkomingen te rechtvaardigen. Het bedrijfsleven gebruikt dit zelfs als excuus om talloze arbeidsmigranten te importeren, puur om hun eigen winst en continuïteit te verzekeren, zonder rekening te houden met de impact op de arbeidsmigranten zelf en de samenleving. Is het menselijk om de oorzaak van problemen te ontwijken en voor de makkelijkste weg te kiezen?

Lees meer »

Wordt de gerechtigheid altijd gevonden in de rechtspraak?

Na 2,5 jaar mogen alle betrokkenen eindelijk voor de rechter verschijnen. Zoals altijd duurt het lijdende proces voor mensen extra lang in Nederland, door tekortkomingen op institutioneel niveau. Het zijn vooral mensen in een minder machtige positie die moeten lijden. De rechtspraak heeft een monopolistische positie; burgers kunnen niet ‘shoppen’ en moeten dus maar lijden. Wat ook opmerkelijk is, is dat ik tijdens de zittingen bij de rechtbank alleen vrouwelijke rechters heb gezien. Wordt bij de uitspraak wel voldoende rekening gehouden met de perspectieven van de mannelijke kant?

Lees meer »

Mijn SCHILDERIJ

Meer schilderijen zien? Klik hier.

Mijn FOTO / VIDEO

Meer foto's zien? Klik hier.