Het moment van de waarheid voor Nederland (deel 2)

Gepubliceerd op 28 augustus 2021 om 15:53

Mensen waren angstig, de situaties waren onvoorspelbaar en chaotisch. Het is opvallend dat Nederland later is begonnen met de evacuatie. Veel van het totale aantal evacués waren meegegaan met de vliegtuig van andere landen. Hoe is Nederland in zo’n ongunstige positie beland? Een ambassade die over weinig ‘inside-information’ beschikt? En alleen aan zichzelf denkt? Een niet functionerend administratiesysteem waardoor wij het overzicht niet hebben wie ons hulp nodig hebben? Te weinig lokale ‘vrienden’ gemaakt waardoor er bij niemands deur aangeklopt kan worden? Zou het komen doordat Nederland te zakelijk bezig is geweest daar? Wat wel zo is: als een persoon nooit bereid is voor een andere door het vuur te gaan, zou die ook niemand in de omgeving hebben die dat voor hem of haar willen doen in noodsituatie. In noodsituatie en chaos werken de rangen, positie, geld etc. vaak niet. Het is lastig iets te regelen op formele manier. Op dat moment kun je uitsluitend rekenen op wat mensen zelf voor elkaar over hebben. Als men dat nooit gekend en eraan gewerkt heeft, en niet anders kan doen dan blijven vasthouden aan de oude bekende weg, dan zou het licht aan het einde van de tunnel niet gauw gezien worden. Informatievoorziening is niet alleen de data uit de systemen maar alle informatie die beschikbaar is op alle mogelijke manieren. Ik denk dat Nederland of Europa informatie mist omdat zij teveel leunen op de formele route. In Nederland merk ik dat er vaak sprake is van een grote disbalans: zaken waar echt structuur voor nodig zijn, worden gevoelsmatig mee omgegaan omdat mensen daar geen zin in hebben of niet kunnen. En zaken waar juist gevoel en buiten hokjes denken bij nodig zijn, worden strak en formeel aangepakt.

Daarna kunnen wij even inzoomen op de reacties van gestrande Nederlanders. Sommigen gaven aan dat het gevaarlijk is om naar het vliegveld te reizen. Ze vonden dat de overheid iets moet regelen. Dat komt overeen met de verwachting van veel Nederlanders in hun dagelijks leven. Wij Nederlanders vinden vanzelfsprekend dat we geholpen moeten worden wanneer het leven niet loopt zoals hoe het moet zijn. Ik vraag me af wat ze zelf gedaan hebben om het vliegveld te bereiken. Of zaten ze ergens ondergedoken en verstijfd van angst en hoopte dat ze gered worden door god of anderen? Ik las dat er veel Nederlandse Afghanen waren. Die mensen beheersen de taal en hebben vast wat geld. Kunnen ze niet zelf iets regelen? Waarschijnlijk hebben ze te lang geleefd in de veiligheid en comfort waardoor ze de vechtersmentaliteit en probleemoplossende vermogen kwijt hebben geraakt. Hoe hebben zij of hun ouders ooit de Nederlandse kust bereikt? Taliban heeft geen belang bij om de buitenlanders iets aan te doen. Nederlandse Afghanen lopen eerder gevaar vanwege hun uiterlijk. Stel dat ze een verkeerde beweging maken, kan de Taliban niet zien of ze een buitenlands paspoort hebben. Aan de andere kant, het is wel de keuze van mensen zelf geweest om naar Afghanistan te reizen, ondanks de spannende situaties daar in de afgelopen maanden naast het negatieve reisadvies. Ze zouden ook gedeeltelijk zelf de gevolgen moeten dragen van hun eigen keuzes. Dit geldt ook voor het Afghaanse personeel dat Nederland 'smeekt'  om al hun familieleden hierheen te halen. Op de dag dat zij besloten om voor ' buitenlanders'  te werken, dan moesten ze al weten wat de gevolgen kunnen zijn als de missie mislukt. Zij kennen Taliban al en weten hoe zij te werk gaan. Als de familieleden zo belangrijk zijn hadden ze van te voren andere keuzes moeten maken. Tenzij als ze gedwongen werden om te werken voor de 'buitenlanders'.  Dan is het een ander verhaal.  Ik denk dat het volkomen logisch is dat je goed nadenkt wat je doen en laten kan betekenen voor je naasten, families, omgeving of mensen die afhankelijk van je zijn, alvorens je bepaalde keuze in het leven maakt. 

Toen zag ik een paar Chinese nieuwsartikelen voorbij komen. Er verblijft nu nog een kleine groep Chinezen in Afghanistan. De geïnterviewde is een Chinese zakenman die al 20 jaar zaken doen daar. Die groep blijft vrijwillig achter. Vanaf begin Juni heeft de Chinese overheid via de ambassade oproep gedaan over mogelijke gevaarlijke situatie. De Chinezen daar werden opgeroepen om terug naar China reizen. Begin Juli heeft China een vliegtuig gestuurd naar Afghanistan om alle Chinezen te evacueren. Die actie is niet algemeen bekend totdat een paar mensen het verband leggen tussen 22 corona besmettingen op een vlucht vanuit Afghanistan en de inval bij Kaboel. China heeft blijkbaar ‘inside-information’ en heeft geanticipeerd. Vooruitkijken en proactief de juiste beslissing nemen zien wij steeds terug bij de Chinezen. De achtergebleven groep verblijft nu bij elkaar in een veiligere regio met behulp van de lokale Afghanen. De Chinese ambassade weet precies wie en waar ze zijn voor het geval dat iets gebeurt. De zakenman vertelde dat hun Afghaanse vrienden hen gewaarschuwd hebben voor plunderingen door troepen die zich voordoen als Taliban. Daarom worden ze nu in de nacht extra beveiligd en bewaakt. Het vertrouwen van de Chinezen in hun overheid wordt telkens groter door zulke incidenten. China laat zien dat zij in staat is haar eigen bevolking te faciliteren en te beschermen door proactief te handelen.

Die spectaculaire ophaalacties van sommige landen doet mij denken aan onze eigen defensie. Waarom hebben wij zo weinig ‘soldaten’ ingezet? We hebben maar een vliegtuig terwijl een andere kapot is op zo’n cruciaal moment. Ik persoonlijk vermoed dat defensie capaciteitsprobleem heeft. Wilt niemand uitgezonden worden op vrijwillige basis? Misschien vanwege de verplichte corona prik? Of is het ziekteverzuim al hoog onder de ‘soldaten’? Of zijn de ‘soldaten’ verontwaardigd vanwege de inzet in afgelopen 20 jaar en weigeren nu naar Afghanistan te gaan? Of…..... Misschien krijgen de bewindspersonen zelf ook niet de waarheid te horen over welke problemen precies gaande zijn binnen het ministerie.

>>> Het moment van de waarheid voor Nederland (deel 3)' 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.