De democratie en vrijheid moeten alleen gelden wanneer het ons uitkomt

Gepubliceerd op 27 juni 2021 om 14:23

De Hongaarse Ihbti-wet veroorzaakt veel ophef binnen de Europese Unie. Volgens mij vraagt deze kwestie een wat genuanceerde kijk. Hongarije is een ander land. Is het rechtvaardig om hen iets op te leggen terwijl de nodige ontwikkeling ook eerst doorgelopen moest worden in vele andere landen?

Gelijke rechten voor iedereen is een norm die wij moeten nastreven. Ik vind ook dat Europese Unie een waardengemeenschap moet zijn. Dit is wat Europa zich kan onderscheiden van andere continenten, en in bepaalde mate beter heeft gedaan dan vele landen. Als er grote verschillen zijn in de samenleving bij de Europese lidstaten, dan werkt het openen van poorten binnen Europa in het nadeel van ‘rijkere’ lidstaten. In de verdragen wordt er gesproken over vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. De laatste jaren hebben wij de gevolgen daarvan al mogen meemaken door de hoeveelheid instroom van Poolse immigranten die in onbarmhartige omstandigheden werken, actieve criminele bende vanuit Roemenië etc. In ruil daarvoor krijgen wij arbeidsmigranten die het werk doen voor ons zodat onze werklozen de luxe krijgen om niet te hoeven werken. Stel dat de Ihbti’ers of andere kwetsbare doelgroepen niet de financiële zekerheid of sociale veiligheid kunnen ervaren in hun eigen land, dan gaan ze hun geluk zoeken ergens anders. Deze mensen zullen niet anders doen dan al die andere niet-Europese asielzoekers. Voor Europeanen werkt het laagdrempeliger omdat zij het recht hebben om vrij te bewegen binnen de Unie. Wat dat kan betekenen voor Nederland is goed denkbaar. De problematieken die spelen in de samenleving bij andere lidstaten verschuiven zich. Deze onvoorspelbaarheid werkt door in hoe Nederland met haar eigen samenleving en beleid moet omgaan. Mede in ons eigen belang moet Nederland wel degelijk bemoeien met het welzijn van andere EU-burgers.

Bovenstaande is één van de vele bijwerkingen van democratie. Soms weet ik niet of men de definitie democratie echt goed heeft begrepen. Burgers is de baas in een democratie. Zij mogen kiezen voor hun eigen normen, in hun eigen land. Heeft het zin om druk uit te oefenen bij Orbán? De wet is niet in het leven geroepen op basis van persoonlijke voorkeur. Het is ingestemd door de meeste Hongaarse burgers. Volgens mij moet echt een manier bedacht worden hoe om te gaan met zulke situatie - wanneer de waarden van lidstaten botsen terwijl de burgers in dat land het te zeggen hebben. Een regeringsleider kan niet tegen de stroom in zwemmen. Dan zou hij de stempel dictator krijgen. Willen de andere EU-lidstaten dat Orbán zich gedraagt als een democratische leider of een dictator?

Hoe slecht Orbán ook is in de ogen van anderen, moet hij wel een goede leider zijn voor zijn land. Zijn taak is op te komen voor het meerderheidsbelang van zijn land. Iedere leider weet dat hij of zij nooit iedereen tevreden kan stellen. Hij moet meebewegen met de grote massa om uiteindelijk het land te leiden naar die ene stip aan de horizon. Niemand zou Orbán beter moeten begrijpen dan al die Europese regeringsleiders. Hongarije en vele Oost-Europese landen lopen ten alle opzichten achter binnen de Europese Unie. Hun meeste inwoners lopen eigenlijk ook achter in hun behoeften en ontwikkelingen. Orbán kan niet handelen tegen de wil van het land en blindelings achter de andere EU-lidstaten aan huppelen. Als Orbán niet in staat is zijn land tevreden te stellen en daardoor allerlei onrust gaat ontstaan, dan heeft de unie ook weinig aan deze lidstaat. De leider van Hongarije zou de situatie in zijn land beter moeten kennen dan de buitenstaanders. Hij moet weten welke beslissing het beste moet zijn op het moment. Hebben de andere lidstaten geen vertrouwen in zijn kennis en kunde? Waarom heeft niemand oog en oor voor het verhaal van zijn kant?

En als wij even inzoomen op de Ihbti-wet zelf. De wet is ingevoerd voor de personen onder 18 jaar. Voor iedereen die de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren goed kent, weet hoe makkelijk beïnvloedbaar deze groep is. Pubers zijn vooral nog zoekende in hun identiteit. De wet zorgt ervoor dat die kwetsbare doelgroep niet geconfronteerd wordt met informatie die in sommige gevallen ongewenst en bevooroordeeld is (We weten allemaal hoe erg en onbetrouwbaar de media is tegenwoordig.). Jongeren kunnen hun vraagstuk altijd bespreekbaar maken in een beschermde veilige omgeving, met mensen die zij zelf persoonlijk kennen. Als de jongeren dat niet kunnen doen, dan zegt dit meer over de milieu waarin ze opgegroeid zijn. In dat geval zouden ze nog extra kwetsbaarder zijn voor de externe invloeden. De wet is niet ingevoerd om de Ihbti’s te verbieden in het land, maar om een kwetsbare groep te beschermen in een bepaalde fase in hun leven. Ik dacht juist dat Nederland geleerd heeft anders naar de vrijheid van meningsuiting te kijken na wat we de laatste jaren gezien hebben op de media.

Ik kan enigszins begrijpen waarom men niet de balans kan vinden in het thema vrijheid van meningsuiting. Veel mensen hebben voor lange tijd niet een leven geleid die zij zelf graag zouden willen. Ze denken: dit komt door dat ik niet opgekomen ben voor wat ik zelf belangrijk vind.’ Die gedachte gaat gepaard met zoveel pijnlijke herinneringen en emoties waardoor men sterk overtuigd is geraakt van het belang: ‘vrijheid van meningsuiting’. De andere aspecten die ook erg wezenlijk zijn, eventueel voor de anderen, worden niet meer zien.

De opmerking van Hongaarse minister over hypocrisie is iets om bij stil te staan. Hoewel er geroepen wordt over de gelijke rechten voor Ihbti’s, of voor iedereen; wat gebeurt daadwerkelijk in de Nederlandse samenleving, bij de bedrijven of binnen de organisaties? Wat naar de anderen toe gepropagandeerd wordt, is niet wat vele Nederlandse burgers zelf zien en doormaken. Laat Nederland zich misschien ook teveel meesleuren door allerlei externe ontwikkelingen, zonder eerst aandacht te besteden aan de nodige ‘zelfzorg’?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.