Diversiteit is helaas meer dan de buitenkant

Gepubliceerd op 30 oktober 2022 om 15:35

Omdat de kersverse premier van Verenigde Koninkrijk van Aziatische afkomst is, en een ander land weer een vrouwelijke premier krijgt, vindt men dat Nederland ook eens keer anders moet doen.

Ik denk dat wij een ander land niet blind moeten achternalopen. Ieder land heeft een eigen tempo qua ontwikkeling, naast de geschiedenis op het vlak van emancipatie en immigratie. Als de vrouwen, of burgers met kleur nog niet zo ver zijn om de top te bereiken omdat ze oog hebben voor het grotere belang van het land, dan is dat toch complimenten waard? Hoe dan ook is minister-president zijnde niet een positie die we licht mogen opvatten. Behalve een gebalanceerd verantwoordelijkheidsgevoel, moet je ook over een bepaald intelligentieniveau beschikken met een goed geheugen. Je moet grote hoeveelheid informatie (interessant of niet) in allerlei vormen verwerken, iedere dag weer. Naast het feit dat je oog voor uiteenlopende soorten mensen moet hebben, met verbindend vermogen. De emotionele intelligentie mag ook niet ontbreken omdat je iedere keer uit je comfortzone wordt gehaald door de Tweede Kamer en de media. Je bent verantwoordelijk voor een logge overheidsorganisatie terwijl de burgers alleen maar een positieve uitkomst willen zien. Dan hebben we er nog niet over de externe ‘bedreigingen’ die op de loer liggen op internationaal niveau, en het gevaar dat bij de burgers vandaan kunnen komen. Voor dat laatste mag je zelfs niets tegen doen. Je mag alleen slikken en daarover zwijgen omdat bedreigende situaties zowat bij je functie horen, vinden sommigen. Onder al deze omstandigheden moet de premier met zijn team impactvolle beslissingen nemen. Uit bovenstaande kunnen we opmaken dat de persoon die de positie Minister-president bekleedt nooit een doorsnee Nederlandse burger kan zijn. Hij heeft vast ook iets unieks waardoor hij tot de minderheid behoort; dezelfde minderheid als de vrouw aan de top, en als een persoon met etnische afkomst in Nederlandse samenleving.

Diversiteit gaat verder dan de oppervlakkige kenmerken of uiterlijkheden. Behalve het geslacht, ras of seksuele voorkeur, hebben wij nog meer uniciteit onder mensen. Mensen die tot de minderheid behoren worden bewust of onbewust, uitgesloten door de massa - de ‘mainstream’ in de samenleving. Omdat het onderwijssysteem en de samenleving op een bepaalde manier ingericht zijn, worden mensen met andere talenten – die niet belangrijk zijn voor school en werk - verwaarloosd. Omdat er overmatig veel waarde gehecht wordt aan verbale communicatie, worden de extraverte mensen voorgetrokken ten opzichte van de introverte. Omdat er verwacht wordt dat mensen een bepaald gedrag moeten vertonen, worden mensen die psychische anders in elkaar steken, bestempeld als probleemgevallen. Omdat de voorzieningen in de samenleving op een bepaalde manier zijn gefaciliteerd, moeten mensen met een gehandicapt zich aanpassen. Anders moeten ze maar accepteren dat ze geen onderdeel uit kunnen maken van de samenleving. Met andere woorden: zonder voorbedachte rade sluiten we mensen uit die anders dan wij zijn. De normen in de samenleving worden bepaald door de massa. Mensen die het hardst schreeuwen krijgen gelijk. Mensen die gewend zijn zaken vanuit hun eigen perspectief te bekijken hebben geen moeite om hun stem door te drukken. De ‘minderheid’ groepen lijken daarentegen onzichtbaar. Ondanks dat als al die groepen ‘minderheid’ met elkaar verenigen, die nog groter moeten zijn dan de groep die de normen bepaalt met hun verbale uiting. Zo werkt helaas het democratische systeem, allesbehalve representatief.

En doen de vrouwen of migranten echt zo slecht in Nederland? Helemaal niet. Vrouwen participeren actief in alle hoeken van de samenleving. Als vrijwilliger of in de rol moeder tellen de vrouwen zeker ook mee. Geld moet niet de enige motivator zijn om te werken of te participeren. Wat is een samenleving zonder ‘moeders’? Wat is de toekomst van Nederland met kinderen zonder toegewijde moeders? Moeders die weten wat moedersliefde betekenen. Moeders die belang hechten aan goede opvoeding omdat ze weten wat indirect hun aandeel is voor de samenleving van de toekomst. Ik moet wel erbij zeggen dat de rol van vaders net zo belangrijk is daarin. Wij hebben maar zoveel aandacht en tijd te verdelen. Een verstandige geëmancipeerde vrouw hoeft daarom niet altijd een premier te worden of topfunctie te bekleden. Zij kan ook een moderne vrouw zijn die zorgt voor een gedegen opvoeding en stabiele thuissituatie. Haar inzet zorgt ervoor dat de samenleving later weer een ‘sterke schouder’ erbij krijgt. En dat de belastingbetalers minder hoeven uit te geven voor bijvoorbeeld de jeugdzorg met benodigde hoeveelheid personeel.  

Hoe zit het met de migranten? Met het opgroeien van de tweede en derde generatie immigranten zien wij dat het personeelsbestand veel kleurrijker is geworden in verschillende sectoren, letterlijk en figuurlijk. Wat ik ook veel zie om me heen is de opmars van jonge ondernemers van etnische afkomst. Deze groep is anders dan de traditionele etnische ondernemers. Ze zijn vaker hoogopgeleid, spreken goed Nederlands en gaan meer voor de groei van een onderneming. In de grote steden heb ik het idee dat het aandeel ondernemers met etnische afkomst nog groter is dan de ‘Hollandse’ ondernemers, bij het Midden- en Kleinbedrijf. Zij worden de drijvende kracht achter de Nederlandse economie in de toekomst. Niet iedereen hoeft actief te zijn in de politiek om iets te kunnen betekenen voor Nederland. Want we hebben allemaal onze eigen talenten, interesses en motivaties om ergens betrokken te raken.

Door de beperkte blik op diversiteit, vallen er nog steeds veel mensen buiten de boot. De eigenwijze en creatieve maken een persoonlijke keuze door eigen baas te worden. Mensen die graag willen werken voor het collectieve belang en daarom in de boot zitten, krijgen te maken met schijndiversiteit. Want ze zijn door organisaties binnengehaald om aan het vastgestelde quotum te voldoen. Het effect van diversiteit merken wij pas als iedereen gezien wordt als een unieke mens en ingezet wordt naar hun uniciteit. 

Het tot nu toe behaalde quotum diversiteit maakt mensen alleen ongelukkig, en maakt organisaties alleen tot een chaotische boel. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.