Onze premier verdient een functie elders

Gepubliceerd op 3 april 2021 om 16:05

Beste Mark,

Sinds de komst van corona pandemie ben ik jou gaan volgen. Ik heb bewondering voor je. Behalve dat jij één van de beter uitziende politieke leider bent op de wereld, ben ik gefascineerd door je persoonlijkheid. Hoe kan iemand zo integer blijven in de grijze politieke arena? Ik ben altijd anti-politiek geweest maar door jou ben ik anders gaan denken. Jij hebt me laten zien hoe politiek ook gedreven kan worden.

Ik weet dat je een persoon bent die streeft naar ‘het juiste’ doen. Alles wat schade brengt aan jouw rol als premier en daarmee het gevoel van stabiliteit voor de samenleving, wil je voorkomen. Je staat fysiek of telefonisch altijd klaar voor iedereen, vrienden of vijanden. Dit omdat je de anderen te belangrijk vindt. Terwijl andere machthebbers bezig zijn met hun gezin en minnaressen tegelijk, kies je ervoor om alleenstaande te blijven. Wij weten allemaal dat je alleen even met je hand hoeft te zwaaien, dat een hele rij vrouwen klaar staat om relatie met je te hebben. Je realiseert je te goed wat een niet-voorbeeldige relatie kan betekenen voor jou als premier en voor Nederland. Je zet het landsbelang voorop. Ook vertel je niet graag wat mensen horen te doen. Je laat het gewoon zien zonder dat je je daarmee bezig houdt. Je bent een persoon die bereid is je eigen leefstijl te veranderen om de verantwoordelijke en drukke baan aan te kunnen. Je pakt gewoon je fiets zonder rekening te houden met je positie of status. Je gaat gerust de vloer dweilen wanneer je de koffie gemorst hebt in openbaar ruimte. Wat ik vooral ‘schattig’ vind, is dat je net als een kind gelijk naar de kroepoek of koek grijpt wanneer een lekkernij opgediend wordt, en wel op tv. Wat wij te zien krijgen is een premier die zijn werk doet vol toewijding, met een authentieke persoonlijkheid.

Wat heb je toch pijn gehad tijdens het debat paar dagen geleden. Je werd beschuldigd en jouw integriteit werd in twijfels getrokken; door collega’s in wie je met je hart en ziel emotioneel geïnvesteerd hebt. Ze hebben met z’n allen frontaal een mes in je hart gestoken. Ik voelde je pijn, echt waar. Gezien jij een persoon bent die het belang van Nederland voorop stelt, zou je je pijn gewoon wegstoppen en negeren. Je maakt eerder zorgen over de pijn die Nederland straks moet lijden als het slecht met de formatie afloopt. Er zijn weinig mannelijke leiders die zowel taak- als relatiegericht kunnen zijn. Jij bent één uit duizenden. De enige manier om alles goed te blijven doen is jezelf steeds aan de kant te zetten. Dat doe je constant onder alle omstandigheden. Je doet het zo goed dat iedereen het vanzelfsprekend gaat vinden. Ze zien niet meer wat je goed hebt gedaan. Dat aantal slordigheidsfouten wordt integendeel extra uitvergroot.

Ik denk dat de mensen in tweede kamer een verkeerd beeld hebben over hoe de samenleving naar hen kijkt. Burgers of kiezers zien de politiek en overheid als één. Hoe zij gestreden hebben tegen jou doet het vertrouwen van mensen in overheid alleen nog meer afbrokkelen. Enkel mensen die een bepaalde partij voortrekken zouden zeggen: ‘Wat heeft die ene partijleider of die ene Kamerlid toch goed gedaan.’ De meeste mensen zullen zeggen: ‘Politiek zus en zo, weer.’ Zonder wiens gedrag ook specifiek goed te keuren. In de ogen van samenleving functioneert het hele systeem niet. Hoezo denken sommigen dat zij zelf beter gedaan hebben dan jij? Gezamenlijk hebben jullie de poppenkast opgevoerd en nog meer schade aangebracht in de al erg verdeelde samenleving. De Kamerleden hebben het middel ingezet maar helaas het doel uit het oog verloren. Het doel is namelijk: het dienen van de samenleving en zorgen voor de randvoorwaarden – onder andere de nodige stabiliteit en (psychische) veiligheid. Het middel is onder andere: het controleren van de regering. De uitgangspunt van die ene Kamerlid is bijvoorbeeld erg goed maar heeft veel onrust geschapen en nog meer vertrouwen geschaad. Ik snap één ding niet. Wat maakt het onmogelijk om problemen bij het kabinet aan te kaarten en intern te laten uitzoeken? Waarom moeten de problemen altijd geëscaleerd worden? Is het ‘gelijk krijgen’ zo belangrijk? De goed bedoelde handelingen op basis van rechtvaardigheidsgevoel monden uit tot het schaden van vertrouwen in de politiek en nog meer verdeeldheid in de samenleving. Een van de oorzaken hier kan zijn : binnen de politiek zien mensen elkaar als rivalen. Jullie zien elkaar niet als één entiteit. Ene groep is blij als de andere groep door de mand valt. Iedereen helpt graag mee aan de neergang van een andere, met alle gevolgen van dien voor het land. Anders kan ik wat ik gezien heb tot nu toe niet goed verklaren. Volgens mij ben jij de enige persoon die het grote plaatje ziet. Je ziet ook welke ernstige gevolgen hierna nog komen. Voor jou persoonlijk is het makkelijker om nu weg te lopen en de chaos achter je te laten. Toch kies je ervoor te blijven doorgaan ondanks al die onbegrip en negativiteit. Je hebt geen tijd om aandacht te besteden aan je wonden die nog aan het bloeden zijn.
Veel mensen in Nederland hebben een blinddoek op en hebben te gauw een oordeel klaar. Politiek bedrijven in Nederland is kunst omdat je geen absolute macht hebt hier. Ik geloof niet dat jij een parlementariër wilt wegzetten. Ik vind het volkomen logisch dat jij over de mogelijke plaatsing van een minister praat als premier. Gezien jij het gedaan hebt zonder enige bijbedoeling of kwade opzet, is dat stukje niet eens in je geheugen geregistreerd. Bij geen van jullie trouwens. Met de daaropvolgende reacties zien wij een kloof tussen mensen die iets doen zonder kwade intentie en mensen die het verhaal erger maken met complottheorieën. Door het verschil in benadering kunnen jij en de anderen in eerste instantie niet eens de associatie oproepen tussen het gevoerde gesprek en de aantekening. Want hoe het in de aantekening staat hebben jullie zich totaal niet bezig gehouden. Een praktisch voorbeeld om dit aan te duiden: een kind die puur en lief is kan nooit inschatten of voorstellen hoe boosaardig de wereld kan zijn. Met andere woorden, als wij de kwade intentie van anderen kunnen bedenken en erin geloven, zegt dit toch heel veel over hoe wij zelf eigenlijk zijn?

Mark, de enige fout die je te vaak hebt gemaakt is dat je steeds bezig bent andere mensen te beschermen, mensen die naast je en onder je werken. Ook probeer je steeds voor te behoeden dat samenleving te maken krijgt met de uiteenlopende meningen binnen het kabinet. Je weet namelijk dat de samenleving één stabiel gezicht nodig heeft en vooral niet te maken moet krijgen met scenario's die vragen oproepen. Omdat je de woordvoerder bent denkt men dat jij diegene bent die valse beloftes doet of liegt, terwijl je imago van betrouwbaarheid steeds negatief beïnvloedt wordt door mensen naast en onder je. Ondanks hun disfunctioneren vind je dat je ten allertijd achter en voor je mensen moet staan. Als je voor jezelf opkomt betekent dat je de anderen moet ‘verraden’. Daarom kies je ervoor om zelf alles te incasseren. Je doet er alles aan om de kloven te verkleinen en Nederland een stabiele basis te geven. Als mensen goed kunnen nadenken en observeren, dan zien ze toch ook dat het niet rijmt tussen hoe jij als persoon zelf bent en hoe jij overkomt iedere keer wanneer de anderen een rol hebben in het spel?
Misschien moet ik de hoop voor Nederland opgeven. Als iemand op zo’n gewichtige positie, die zichzelf wegcijfert om alles in goede banen te leiden en iedereen probeert tevreden te houden, in het kwade daglicht geplaatst wordt, wat zou het lot zijn van een doorsnee burger zoals ik? Want je collega’s zijn hun macht aan het gebruiken om jou weg te pesten. Hoe zij jou behandeld hebben, zal ons als burger ook kunnen overkomen. Vooral omdat ze zo overtuigd zijn van hun handeling en jouw verdienste. Is dit het land waarin we leven?

Mensen weten vaak alleen iets te waarderen als ze het kwijt hebben geraakt. Je neemt de verantwoordelijkheid en doet het uit onvoorwaardelijke liefde voor het land. Laat Nederland maar de gevolgen van hun gedrag en woorden voelen. Laat hen maar zelf de verantwoordelijkheid dragen en lijden als ze het allemaal zo goed weten.

Mijn advies aan jou is: je kan beter iets doen wat jou meer levensgeluk geeft. Nederland verdient je niet. Je houdt van Nederland en van de mensen, maar de liefde is niet wederzijds. Laat het land en het wantrouwige volk achter. Want het fenomeen (onvoorwaardelijke) liefde kent men hier niet dus zal daarom ook nooit gewaardeerd worden. Ik wil optimistisch blijven. Ik wil met mensen te maken krijgen die de inzet en liefde verdienen, mensen die dieper kunnen kijken en verder kunnen denken dan de oppervlakte. Jij toch ook?

 

Met vriendelijke groet,

Zi

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.