Aziaten doen gelijk wat de baas zegt

Gepubliceerd op 3 februari 2021 om 13:32

In een ‘talkshow’ maakte een bekende Nederlander de opmerking: Aziaten doen gelijk wat de baas zegt. Helaas is dit niet typisch Aziatisch. Want dit doet men ook in Amerika en Nederland, misschien wel over de hele wereld. Dit heeft niets te maken met rassen maar de bedrijfs- of organisatiecultuur, en/of de positie van de werkgever in een land. Waarschijnlijk heeft meneer de BN’er nooit bij een bedrijf of een organisatie gewerkt, waardoor hij de zogenaamde mentaliteit van Aziaten niet heeft kunnen zien en meemaken in Nederland. Dit zegt ook hoe eenzijdig hij zijn eigen land kent.

Dat China de corona goed onder de controle heeft, is een combinatie van het ‘wij-denken’ dat diepgeworteld zit in de cultuur, en wat ze in de loop der jaren geleerd hebben van de westerse landen. Zonder een complete lijst te maken heb ik aantal kenmerken van de traditionele Aziaten opgesomd:

1) Er is sprake van diepgewortelde groepscultuur. Er wordt altijd rekening gehouden met de anderen en vooral mensen die tot hun eigen kringen horen

2) Ze hebben respect voor mensen die ouder zijn, een hogere positie hebben of wijzer zijn, dus ook de leiders. Er is natuurlijk een verschil tussen gehoorzamen uit angst of volgen uit vertrouwen en respect

3) Aziaten hebben meer vertrouwen in andere mensen en in het leven. Zij durven met de stroom mee te gaan wanneer dat nodig is. Ze accepteren dat ze als mens zijnde niet altijd alles in controle hebben.

4) Ze hebben zelfdiscipline en plaatsen het groepsbelang boven eigen belang. Ze zijn bereid eigen behoefte op zij te zetten voor een hoger doel.

5) Veel Aziaten zijn introvert. Introverts zijn denkers en zijn bereid naar de motieven van anderen te luisteren. Ook hebben ze minder neiging om impulsief gedrag te vertonen.

6) Ze kennen en accepteren hun eigen rol en positie in de samenleving of in een groepsverband, blijven trouw daaraan; en proberen binnen dat kader het beste van te maken.

7) Aziaten hebben minder de neiging met de anderen buiten hun eigen kring te bemoeien. Wel zullen ze zelf altijd het juiste proberen te doen als ze iets belangrijk genoeg vinden.

8) De bazen en leidinggevenden nemen altijd de verantwoordelijkheid en komen met resultaten als bewijs. Op deze manier krijgen ze steeds meer het vertrouwen van hun volgers of medewerkers.

9) Aziaten geven voorkeur aan bescheidenheid. Ze geloven dat er altijd mensen zijn die beter doen of zaken zijn die ze nog niet kennen. Dit maakt dat ze altijd bereid zijn te leren en zich te verbeteren.

Doen Aziaten gelijk wat de baas zegt? Het is ja en nee. Aziaten kennen en accepteren de dynamiek tussen leiden en volgen. Er zijn genoeg Aziatische migranten over de hele wereld. Velen zijn zelfstandige ondernemers zonder een baas boven zich. Als zij mensen zijn die doen wat de baas zegt, dan weten ze toch niet wat ondernemen is zonder een baas? Chinezen staan bekend om dat ze ondernemend en flexibel zijn, ongeacht in welke werelddeel ze zich ook bevinden. Ze weten precies wanneer het handig is om te volgen, en wanneer wel de leidersrol te moeten oppakken. Een ding is zeker: het moet met respect gebeuren.

Verder is ook belangrijk om te weten: In Azië word je geen baas of manager als je inhoudelijk niet sterk bent, of als je niet bereid bent harder te rennen dan de uitvoerende medewerkers. Meestal wordt de beste onder de uitvoerenden gepromoveerd tot de leidinggevende. De leiders worden niet geselecteerd uit sympathie of door wat ze weten te vertellen, maar vanwege de prestatie die ze daadwerkelijk zichtbaar hebben neergezet. Er werken vaak alleen toppers in de organisaties. De mensen die niet bij de toppers horen maar toch de baas willen zijn, gaan eigen zaak beginnen. Het is niet moeilijk naar je baas te luisteren als ze zich hebben bewezen toch? Iedereen wilt beter worden in het werk en is alleen maar blij als ze een baas hebben bij wie ze kunnen afkijken.

Van oorsprong is de Aziatische cultuur feminien. Door de invloed van Japanse en Amerikaanse cultuur zijn ze meer masculiene geworden. Japan is het eerste Aziatische land dat veel geleerd heeft van de westerse landen op het gebied van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit. Daar hebben ze alles geïntegreerd in de Aziatische cultuur en een ‘fusion’ versie van gemaakt. China volgt alleen de voetstappen. Het ziet er naar uit dat China de landen, waar al die ‘mooie uitvindingen’ in eerst instantie vandaan komen, gaat overtreffen. 

Waarom kunnen de maatregelen zo effectief en efficiënt uitgevoerd worden zonder tegenstribbeling of demonstraties? Het is niet zo dat China de hele tijd bezig is met dreigen en chanteren. Chinese overheid heeft vertrouwen van hun burgers gewonnen omdat er veel zichtbare vooruitgangen zijn geboekt op allerlei terreinen in het land en wereldwijd. Als het vertrouwen er is dan ga je eerder ernaar luisteren en de nodige opvolgen. Door het vertrouwen nemen de burgers hun leider serieus en handelen vanuit respect. Er is sprake van ‘teamwork’. De Chinese burgers en de overheid hebben samen het virus onder controle gekregen.

Als men zijn blik nog steeds niet verder kan reiken dan het thema mensenrechten, dan krijgt China alleen maar ruimte om te groeien. Want China heeft de grootste plannen met klimaatbeleid. De inwoners zijn al massaal overgegaan naar vegetarisch en vegan leefstijl. Onderdrukking Tibetanen of Oeigoeren, wat voor het buitenland een grote humanitaire kwestie is, is voor de inwoners van zo’n land met grote omvang nog minder noemenswaardig dan de toeslagenaffaire voor de Nederlanders. Niets of niemand kan tegen een land op waar de inwoners en overheid een eenheid is. 

Gelijk doen wat de baas zegt is blijkbaar ook nodig om rijk en sterk te worden als land.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.