Mensen zijn de voorwaarden in een goed werkend democratisch systeem

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 12:30

Op vele plaatsen in Nederland zijn er rellen geweest. Komt dat door de corona crisis of de avondklok? Nee niet echt. Ze helpen wel de verborgen maatschappelijke problemen goed bloot te leggen. De zaadjes van de rellen zijn namelijk al geplant in het verre verleden.

Ongeveer 2 jaar geleden waren er ook heftige aanhoudende rellen in Hong Kong. Iedereen heeft zijn mening klaar en wijst met de vinger naar China. Wat hier in Nederland gebeurt is eigenlijk niet veel anders dan wat in Hong Kong ook is gebeurd. Wij hebben hier met mensen te maken, en hun gedrag; met dezelfde oorzaken. Het politiek besluit is een goede ‘trigger’ omdat het iedereen raakt. Daarmee ontstaat het groepsgedrag op een natuurlijke wijze. Helaas is hier sprake van een negatief groepsgedrag. Gezien Nederlandse cultuur individualistisch van aard is, kan ik me goed voorstellen dat rellen tot voor kort als een ‘ver van mijn bed show’ wordt gezien. Voor een land zoals China met groot aantal inwoners is het groepsgedrag een vanzelfsprekend thema binnen collectivisme. China ondernam eerst geen actie bij de uit de hand lopende protesten in Hong Kong. Zij liet het lokale politiekorps de rellen aanpakken, terwijl alle andere landen kritiek op haar hadden. Daarna kwamen de scenario’s dat de inwoners van Hong Kong tegen hun eigen politie mensen te keer gingen. Politie werd gezien als landverrader terwijl ze hun plicht moeten vervullen, namelijk handhaving openbare orde. Die rellen gingen maandenlang door. In die periode schoten de suïcide cijfers daar ook omhoog. Op een gegeven moment waren de rellen minder heftig, waarschijnlijk omdat de relschoppers zelf ook moe zijn geworden. Er ontstonden twee kampen in Hong Kong. Toen greep China in. Ze stuurde de legers om de straten en het puin op te ruimen, zonder met de rellen te bemoeien. Daarna heeft China de in eerste instantie ongewenste regelgeving alsnog doorgevoerd. Door strategisch goed aan te pakken hebben ze zelfs extra harten gewonnen in Hong Kong.

Niets werkt beter dan van tevoren een kwestie aan te pakken dan achteraf de rellen te bestrijden. Als er rellen zijn in 5 van haar provincies zal China wel erg druk krijgen gezien het aantal inwoners. Hong Kong is jaren een democratische staat geweest als Britse kolonie.  China heeft daar niet aan de preventie kunnen werken. Door gebruik te maken van onvoorziene rellen heeft zij toch punten gescoord bij de Hong Kong inwoners. De andere landen hebben steeds dat communistisch China in hun hoofd, terwijl China allang een andere pad is opgegaan. Zij hebben een solide basis gelegd en hard gewerkt aan het vertrouwen van de Chinezen.

Wat kunnen de oorzaken zijn van rellen? Ten eerste, Nederlanders hebben bepaalde overtuigingen ontwikkeld in de loop der jaren, wel iedere op hun eigen manier; over de vrijheid, over de vrijheid van meningsuiting, over de onafhankelijkheid etc. etc. Bij veranderende omstandigheden kunnen ze die overtuiging, wat hun ‘drager’ is in het leven, niet meer vasthouden. Dat verliezen van controle kan veel bij mensen losmaken. Nederlanders moeten zichzelf opnieuw ontdekken, flexibeler worden en met de tijd leren meegaan. Ten tweede, veel mensen hebben nooit geleerd hoe met hun eigen gevoel en emotie om te gaan. Dit kan met hun opvoeding en omgeving te maken hebben, maar ook met wat ze aangeleerd hebben nadat ze iets meegemaakt hebben in het leven. Westerse cultuur focust erg op symptoom bestrijden en ‘quick fix’. Dit zie je dus ook terug in de hulpverlening of zorg. Wanneer een bepaald negatief gevoel losgemaakt wordt bij mensen, en ze hebben geen ervaring in hoe daarmee om te gaan, dan kan dat tot uiting komen op twee manieren: mensen die extravert aangelegd zijn, gaan ruzies zoeken, rellen schoppen of buitensporig gedrag vertonen. En mensen die introvert aangelegd zijn, worden depressief en krijgen suïcide neigingen. Ze maken zichzelf van kant, of kampen met zelfdestructief gedrag dat zich uit in de vorm van eetstoornissen en of verslavingen. Ten derde heb je nog een groep die makkelijk te beïnvloeden is door de anderen. Deze groep mensen maakt eigenlijk het grootste deel uit van de relschoppers. Dat zijn de mensen die altijd behoefte hebben gehad om ergens bij te horen. Dat behoefte is nooit vervuld in een individualistische maatschappij met vooroordelen. Dat saamhorigheidsgevoel wat voortkomt uit rellen schoppen met een doel voor ogen is bevredigend. Tot slot, het instrument verbale communicatie wordt overschat in Nederland. Mensen worden verwacht ten allertijd hun verstand te gebruiken. Hun gevoel wordt daarmee verwaarloosd. Veel problemen zijn opgestapeld en op het gevoelsniveau blijven hangen. Onverwerkte gevoelens kunnen ieder moment afgaan als een tijdbom. Alles wat we nu te zien krijgen is gaandeweg ontstaan door de jaren heen.

Om de toename van problemen in de toekomst te voorkomen, moet Nederland vanaf nu gaan veranderen, in de samenleving, in de opvoeding, in het onderwijs en in de (jeugd)zorg. De volwassenen van de toekomst worden nu gekweekt en gevormd. Anders is er kans dat deze rellen maar het begin is van een nieuw tijdperk waar Nederland ingaat. Want wat de grootste oppositiepartij voor ogen heeft, is een denkbare realiteit in de toekomst. De aanpak moet echter anders zijn. De huidige benadering zal de ontwikkeling alleen maar katalyseren. De relschoppers vormen zeker niet de groep met grootste gevaar voor het land. Het is de groep die nu onzichtbaar is en zelfredzaam overkomt.

Het leven van mensen wordt beïnvloed door de politiek. Andersom kan de politiek ook positieve invloed hebben op mensen. Het verdeelde politieke landschap weerspiegelt hoe verdeeld Nederlandse samenleving is. Wij moeten toch blij zijn als een politieke leider of partij het meeste vertrouwen kan krijgen van de samenleving? Dan is er nog hoop dat de samenleving verenigd gaat worden. Daarom snap ik de aanval strategie van de politieke partijen niet. Willen ze dat het vertrouwen van de samenleving nog meer versnipperd gaat raken, door het vertrouwen van mensen in een andere partij te doen wankelen? De partijen bestrijden elkaar op het niveau van standpunten. Terwijl de verborgen maatschappelijke problemen alleen opgelost kunnen worden met vertrouwen en saamhorigheid. In feite maakt het niet uit welke partij gekozen wordt. Voor praktische kwesties heb je meer rechtse standpunten nodig en voor de idealistische kwesties heb je meer linkse nodig. Alle partijen zijn even hard nodig voor een Nederland van nu en in de toekomst.

Voor de democratie is cruciaal van belang dat de maatschappelijke problemen met daadkracht aangepakt worden. Het gaat verder dan het bedenken, uitvoeren van wetten of debatteren. Waarom? In een samenleving heb je allemaal individuen. Die individuen moeten een bepaalde mind-set hebben voor het maken van goede keuzes, elke 4 jaar. Stel dat zij zelf veel problemen hebben en niet meer in staat zijn verstandige keuzes te maken, niet in hun eigen leven maar ook niet tijdens de verkiezingen, dan wordt er massaal gestemd op een bepaald type politieke leider. Het tempo van verandering of verslechtering in een land wordt versneld door de macht van de leider die mensen  met hun onvoldoende ontwikkelde verstand en gevoel, gekozen hebben. De anderen die nog ‘gezond’ zijn worden meegesleurd in de door politiek bepalende wereld. Een land komt dan in een neerwaartse spiraal terecht. Voor zo’n groot land zoals Amerika is bijna onmogelijk om nog het tij te keren in 4 jaar. Want het proces van ‘inbedding’ is bij hen lang geleden begonnen.

In de democratie zijn mensen de enige factor die het land of de wereld een hel of een paradijs van maakt. Dus een optimaal functionerend democratisch systeem begint bij goed en gezond ontwikkelde individuen op alle niveaus.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.