Het veranderingsproces is op gang met shock effect

Gepubliceerd op 26 november 2023 om 13:39

Woensdagavond volgde ik tot laat de verkiezingsuitslag. De dag erna liep ik rond met een onbestemd gevoel. Het is niet zo dat ik de overwinning van de PVV niet had zien aankomen. Een democratisch systeem weerspiegelt altijd de ontwikkeling van het volk zelf. Deze uitslag zegt eerder iets over de ontwikkelingsfase waarin de Nederlanders zich bevinden, dan over de politieke partijen of campagnes zelf. Een positief aspect van deze verkiezingen is dat het aantal partijen in de Tweede Kamer is teruggebracht tot 15. Nederland lijkt nu minder verdeeld te zijn dan voorheen.

Nadat de uitslag bekend is gemaakt, uiten verschillende sectoren en organisaties onmiddellijk hun zorgen via de media of demonstraties. Vanwege de bekende standpunten van de PVV zijn veel partijen terughoudend ten opzichte van hen. Persoonlijk maak ik me geen zorgen over de PVV als partij. In Nederland wordt altijd geregeerd door meerdere partijen, en de PVV heeft slechts een kwart van de totale zetels, waardoor ze een minderheid vormen in een coalitie. De standpunten of het beleid van de PVV zullen dus nooit volledig worden toegepast in Nederland, maar dat geldt eigenlijk voor alle partijen die deelnemen aan de regering.

Eerlijk gezegd gun ik Geert Wilders deze overwinning. Hij zit al ontzettend lang in de Tweede Kamer en heeft hard gewerkt voor zijn positie. Eindelijk wordt hij erkend door Nederland. Als ik hem was, zou ik niet eens zozeer blij zijn na de verkiezingsuitslag. Iets wat je na eindeloos hard werken hebt verworven, zou bijna vanzelfsprekend moeten voelen; eerder opluchting dan blijdschap. Ongeacht of ik het eens ben met zijn gedrag of aanpak, heeft hij vaak alleen gestaan in zijn strijd voor zijn eigen idealen, en hij heeft het volgehouden ondanks alle tegenslagen. Ik moet ook zijn vrouw een compliment geven. Zij heeft vast ook een moeilijk leven gehad als echtgenote. Ze stond achter hem terwijl de hele 'wereld' nog tegen meneer Wilders gekeerd was. Een Engelse uitspraak vind ik in dit geval van toepassing: ‘Behind every successful man, there is a woman.’ .

Het feit dat een meerderheid van de Nederlanders voor de PVV kiest, duidt erop dat zij hopen op verandering. Verandering kan echter zowel in positieve als negatieve richting gaan. Ik hoop dat de kiezers niet voor de PVV hebben gekozen vanwege hun radicale standpunten, maar eerder omdat ze de politiek willen opschudden. Ze verwachten dat de deelname van de PVV aan de regering een nieuwe dynamiek in de politiek teweegbrengt. Geert Wilders en zijn partij staan bekend om hun directe taalgebruik. Mogelijk hopen ze hiermee af te rekenen met verborgen problematieken of zaken die te veel achter de schermen plaatsvinden. Diplomatiek zijn de leden van de PVV namelijk niet, eerder uitgesproken. Wellicht denken de kiezers dat eerlijke en kritische woorden binnen de regering de binnenlandse politiek ten goede kunnen komen.

Ik ben voorstander van kansengelijkheid, dus de PVV zou ook de kans moeten krijgen om te regeren. Nederland is een rechtsstaat en heeft voor het democratische systeem gekozen. Dan moeten wij ons houden aan de regels die daarbij horen. Ook moeten wij er vertrouwen in hebben dat Geert Wilders en zijn partij goede intenties hebben voor ons land. Willen en kunnen blijven uiteraard twee verschillende dingen. Ik geloof in de welwillendheid van meneer Wilders; het kunnen mag hij nog laten zien. Gedurende de afgelopen 13 jaar heeft Geert Wilders vast ook zijn ontwikkeling doorgemaakt. Want elke dag kan een persoon stappen vooruit zetten als die persoon steeds bezig is met leren en ontwikkelen. Alleen mensen die weinig hebben gezien en meegemaakt, hebben een statisch beeld van hoe een mens zou moeten zijn, met vooroordelen.

Een kenmerk van de PVV is dat de meeste leden tot de groep creatieve mensen behoren. Creatieve mensen houden van vrijheid en kleuren graag buiten de lijntjes. Het is onduidelijk of ze zich thuis voelen in het functioneren binnen kaders of vastomlijnde systemen, zoals in het kabinet. Waarschijnlijk maakt hun decennialange vasthoudendheid in de Tweede Kamer hen overtuigend voor de kiezers dat ze in staat zijn tot het initiëren van daadwerkelijke verandering, zoals het overhoop gooien van het bestaande systeem. Creatieve mensen excelleren natuurlijk in het creëren van nieuwe mogelijkheden. Het is van belang dat ze zelf ervaren of ze binnen het bestaande systeem actief willen zijn; en na het opdoen van ervaring de conclusie trekken of een positie als premier of minister iets voor hen is. Het valt wel op dat de meeste standpunten van de PVV zich richten op het heden, zonder veel vooruit te kijken. Strategisch kunnen denken is echter essentieel voor het besturen van het land, vooral in het huidige tijdperk.

Ik heb niet alle debatten van de PVV gevolgd, maar over het algemeen heb ik het idee dat deze partij sociaal en maatschappelijk betrokken is. Toch lijkt het erop dat ze minder nadruk leggen op cijfers of economie, al kan mijn beeld van de partij nog eenzijdig zijn. Ik hoop dat het nieuwe kabinet nog steeds aandacht heeft voor de klimaat en economie, aangezien dit cruciaal is voor Nederland als we ons wereldwijd willen blijven positioneren. Hoewel ik niet materialistisch ben, begrijp ik dat zonder geld weinig kan worden bereikt. Een sterke economie is noodzakelijk, naast het oog blijven houden voor de minderbedeelden en kwetsbaren in de samenleving. Geld is een middel om doelen te bereiken, maar geen doel op zich. Aandacht voor het klimaat is eveneens van essentieel belang voor de toekomst.

Een unieke aspect van de PVV is de afwezigheid van verenigingsleden, waardoor de interne organisatie eenvoudiger lijkt te zijn, wat een voordeel kan opleveren ten opzichte van andere politieke partijen. Besluitvorming en samenwerking zijn sterk afhankelijk van de visie van de leider of een selecte groep mensen. De partij functioneert op een meer centraal geleide wijze, waarbij individuen ervoor kiezen om wel of niet betrokken te zijn op basis van hun overeenstemming met de partij en haar leiderschap. Een belangrijke vraag is of een partij die gewend is aan een leiderschapsmodel zonder directe interne democratie in staat is tot samenwerking en concessies met andere partijen. Daarbij komt dat de PVV mogelijk moet samenwerken met andere politieke partijen die ook weinig tot geen ervaring hebben in coalitievorming of regeren. Uiteraard heeft de PVV altijd de vrijheid om zelf aan te geven of ze wel of niet willen deelnemen aan regeren of een premier willen leveren. Tot dat moment moet het systeem functioneren zoals het altijd heeft gedaan: de PVV maakt hun eigen beslissingen en bepaalt zelf tot hoever ze willen gaan gedurende het proces, zonder zich te veel te laten beïnvloeden door andere partijen. Dit geldt eveneens voor de VVD. Vanuit het perspectief van die partij begrijp ik hun uitspraak en beslissing ook volledig. Wellicht zien al die scheldende Nederlanders op sociale media het totale plaatje nog niet.

Alles is te leren en te ontwikkelen, ook voor de PVV als politieke partij. Wat betreft de vraag of Geert Wilders een geschikte premier is: als hij zich bewust is van zijn eigen sterke en zwakke punten en bereid is hard te werken om zich daarin te ontwikkelen, dan is alles mogelijk. Als buitenstaander ken ik de functie minister-president niet in details om meneer Wilders te beoordelen. Het is nog onduidelijk of hij een groot ambtenarenapparaat kan leiden of met diverse bestuurders kan samenwerken die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben; vooral gezien het feit dat je als premier verantwoordelijk bent voor alles, maar vaak beperkte zeggenschap hebt. Ook is het onbekend hoe meneer Wilders zich zou verhouden tot andere wereldleiders en hoe het gesteld is met zijn talenkennis. Deze vragen komen op omdat hij tot nu toe voornamelijk in de Tweede Kamer actief is geweest. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Tweede Kamerleden niet weten hoe een overheidsinstantie van binnenuit eruitziet. Aan de andere kant geloof ik in de potentie van mensen en dat iedereen kan groeien in een functie of positie. De sleutels hiervoor zijn hard werken en discipline. Groeien en ontwikkelen vraagt aanzienlijke inspanning, vooral in zo'n belangrijke positie als die van premier en minister. 

Er kan in ieder geval weinig misgaan bij het vormen van een regering met de PVV. In het ergste geval zou de Tweede Kamer het vertrouwen in het kabinet of de premier kunnen opzeggen, iets wat in het verleden al vaker is voorgekomen. Mits alles weloverwogen wordt gedaan, met ingecalculeerde risico's. Hopelijk hebben de kiezers ook tot in de details nagedacht over de gevolgen toen ze hun stem uitbrachten. De politiek is niet gericht op zichzelf, maar moet zich bezig blijven houden vanwege de keuzes van de burgers zelf.

Het bouwen van een gezond democratisch systeem met goed ontwikkelde burgers en politieke partijen is een voortdurend leerproces. In het geval van toekomstige verkiezingen krijgen kiezers opnieuw de kans om zorgvuldig na te denken over hun keuze en te reflecteren op hun eerdere stemgedrag. Burgers, ambtenaren en politici kunnen dan nadenken over de redenen waarom medeburgers voor een bepaalde partij hebben gestemd, en vooral wat hun eigen rol daarbij is geweest. Politici zijn uiteindelijk 'poppetjes' die door ons ingezet worden. Als problemen in het land niet worden opgelost, betekent dat mogelijk dat wij zelf niet de juiste of capabele mensen/partijen hebben gekozen. De burgers als beslissingsbevoegden, zijn dan zelf wellicht niet in staat geweest de juiste beslissingen te nemen.

Lang leve de democratie.   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.