Vertrouw op je gevoel, maar niet teveel

Gepubliceerd op 28 januari 2024 om 17:46

In mijn blogs doe ik af en toe uitspraken op basis van mijn 'gevoel'. Ik wil echter een 'disclaimer' toevoegen: veel mensen zijn mogelijk nog niet zo ver gevorderd dat ze volledig kunnen vertrouwen op hun gevoel of intuïtie. Zoals mijn volgers gewend zijn, bedoel ik met mannen personen die overwegend masculiene eigenschappen vertonen, terwijl vrouwen personen zijn die meer feminiene eigenschappen bezitten.

Sommige mannen zullen ongetwijfeld vaker denken: 'Daar gaat ze weer, over haar 'gevoel' praten.' Dit komt omdat veel mannen 'slachtoffers' zijn van wat zij beschouwen als het overmatige 'gevoel' van vrouwen. Het ‘gevoel’ van vrouwen uit zich vaak in beschuldigingen, onnodige analyses en herhaalde vragen waar mannen geen zin in hebben. Na jaren van observatie en ervaring moet ik de mannen hierin gelijk geven. Vrouwen spreken over hun gevoel, maar lijken het niet echt te kunnen voelen. De intuïtie van mannen is soms scherper en correcter, hoewel zij er niet mee te koop lopen en deze gave niet bewust inzetten. In een eerdere blog heb ik uitgelegd waarom de intuïtie van mannen zuiverder zou zijn. Echter, mannen verliezen steeds meer vertrouwen in hun eigen antennes, door de vrouwen. Vrouwen zijn erg bedreven in het overtuigen van mannen dat zij over deze expertise beschikken. Langzaam maar zeker beginnen mannen te geloven dat het gevoel van vrouwen altijd klopt, terwijl dat van hen niet.

Een gebied waarop mannen vooral vertrouwen op hun intuïtie is bij het kiezen van een partner. Uit de vele online interviews wereldwijd met mannen blijkt dat ze vaak al na de eerste of tweede date weten dat ze de rest van hun leven met een specifieke vrouw willen doorbrengen. Als we terugkijken naar de oertijd, dan is dit instinctieve gevoel ook cruciaal. Mannen moesten instinctief 'jagen' om de juiste partner te vinden voor de uitbreiding van hun stam. Aan de andere kant wachten vrouwen af en observeren ze hoe mannen zich gedragen voordat ze beslissen. Met het oog op een stabiel leven voor het gezin reageren vrouwen niet impulsief op de avances van mannen. Daarom moet dit instinctieve gevoel veel scherper ontwikkeld zijn bij mannen op het gebied van relaties. Dit gevoel zou eigenlijk 'intuïtie' kunnen worden genoemd. Mannen zijn ook eerder geneigd om impulsief te handelen, op basis van hun instinct. Dit impulsieve gedrag is geen probleem zolang het instinct zuiver is. Helaas is ons instinct in de loop der jaren niet meer zo zuiver, door onze eigen negatieve levenservaringen en door gerationaliseerde benaderingen. Naarmate mannen ouder worden, realiseren ze zich langzaam dat hun impulsieve of instinctieve gedrag tot onprettige gevolgen kan leiden. Daarom gaan ze steeds meer rationeel handelen en negeren ze hun ‘gevoel’. Dit onbewuste zelfcorrigerende vermogen laat zien hoe goed mannen eigenlijk kunnen inleven in situaties en anderen. Hoewel mannen nooit over hun 'gevoel' praten, handelen ze vaak wel op basis van hun 'gevoel'. De daden van mannen zeggen nog steeds veel meer dan wat ze zeggen. Het gedrag van mannen is authentieker en geeft een inkijkje in hun binnenwereld. Alleen willen vrouwen die boodschap vaak niet zien en denken ze door hun gedrag te veranderen dat het gevoel van mannen dan ook verandert.

De betrouwbaarheid van de intuïtie van vrouwen wordt vaak ondermijnd door hun eigen blinde vertrouwen daarin. De termen 'gevoel' en 'intuïtie' worden door vrouwen door elkaar gebruikt. Zelf zeg ik altijd: intuïtie is de puurste vorm van gevoel. Handelen vanuit je gevoel hoeft niet altijd juist te zijn, maar handelen vanuit je intuïtie wel. Als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat het jaren van hard werken vergt om je intuïtie zuiver te krijgen. Je moet eerst alle negatieve gebeurtenissen in het leven tot in detail verwerken. Dit betekent dat er geen negatieve gevoelens of emoties meer worden opgeroepen wanneer je ergens aan denkt of over praat. Velen van ons dragen ook onbewuste of verborgen pijn en trauma's met zich mee. Als deze niet eerst naar de oppervlakte komen, blijft je zogenaamde intuïtie (als je die zo mag noemen) onzuiver. Dit zal steeds geprojecteerd worden in je omgang met anderen.

Door de jaren heen heb ik ontdekt dat het gevoel dat er iets is meestal klopt, maar de interpretatie die eraan gegeven wordt, vaak niet. Bovendien hoeft 'iets' niet altijd negatief te zijn, hoewel vrouwen vaak de neiging hebben om er een negatieve betekenis aan te geven. De gecompliceerde gedachten van vrouwen maken alles ingewikkeld, terwijl de rechtlijnigheid van mannen kan helpen om opkomende gevoelens eenvoudig te houden. Dit is wat ik heb geconstateerd na uitgebreid onderzoek naar hoe mensen omgaan met hun ‘gevoel’. Negatieve levenservaringen of verborgen pijn kunnen van invloed zijn op de interpretatie van deze 'gevoelsmomenten'. Het is logisch dat een impulsieve opwelling en langdurige pijn beide als gevoel worden ervaren. Wanneer deze twee elementen samenkomen, worden ze onbedoeld aan elkaar gekoppeld. Vrouwen die over minder kennis en analytisch vermogen beschikken, maken hier vaak fouten in. Sommige vrouwen praten graag over spiritualiteit, maar hun gedrag laat weinig zien van wat je zou verwachten bij een spiritueel ontwikkelde persoon. Het ergste is wanneer vrouwen met hun verkeerde interpretaties overgaan tot actie. Het stereotype beeld van de 'drama queen' illustreert dit goed. Ik zie vooral bij 'vrouwelijke' leidinggevenden hoe verkeerde interpretaties tot schade kunnen leiden. Als ze overtuigd zijn van hun eigen ‘analyses’, gaan alle deuren dicht. Mannen waarderen vage, ongegronde beweringen minder, maar zijn bereid te luisteren naar feiten en kunnen openstaan voor gegronde argumenten. Op dit gebied zijn mannen over het algemeen verder gevorderd in hun persoonlijke ontwikkeling. Wel moet ik benadrukken dat mijn uitspraken slechts gelden voor bepaalde groepen mannen.

Dus voordat je uitspraken doet op basis van je 'gevoel', moet je ervoor zorgen dat je ‘gevoel’ zuiver is. Velen moeten nog leren hoe ze überhaupt moeten voelen voordat ze dat punt bereiken. Ik zie te veel vrouwen die over hun gevoel beginnen zonder te weten wat voelen echt betekent. Aan de andere kant zijn er vrouwen die zich meer als mannen gedragen en een rationele benadering hanteren. Veel vrouwen hebben nog werk voor de boeg. Er zijn mannen die slechts één ding hoeven te doen: hun intuïtie durven vertrouwen, maar wel met hun verstand erbij betrokken.

Dieren kunnen niet op dezelfde manier redeneren als mensen. AI kan (nog) niet dezelfde gevoelens ervaren als mensen. Zowel gevoel als verstand zijn essentieel. Het bezit van beide is wat ons als mensen uniek maakt.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.